Zertifikat

F TM-Meditationslehrer

Michael Dreyer

TM-Lehrer-Zertifikat
Maharishi Mahesh Yogi in Italien
Michael Dreyer, F TM-Meditationslehrer mit Maharishi Mahesh Yogi

Begegnung mit seinem Lehrer Maharishi Mahesh Yogi in Italien (1982)